Eurostone Real Estate

Wij bieden de volgende diensten aan;

Aan-Verhuur

Aanhuren

Wij adviseren een groot aantal vastgoed gebruikers bij diverse huisvesting vraagstukken, waaronder ook het aanhuren van kantoorruimte. Dit traject begint bijvoorbeeld met een advies over de huidige locatie(s) van de organisatie.

Verder bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

  • Samen opstellen van het Programma van Eisen (PvE)
  • Opstellen long / shortlist van beschikbare locaties.
  • Aanvragen van huurvoorstellen met alle belangrijke huurvoorwaarden.
  • Uitonderhandelen van alle (huur)condities
  • Contoleren van het opleveringsniveau.

Verhuren

Wij verhuren commercieel vastgoed namens (particulieren) beleggers en/of huidige huurders die haar huisvesting vanwege diverse redenen willen (onder)verhuren.

In goed onderling overleg met onze opdrachtgever bepalen wij de (online) marketing strategie om zo spoedig mogelijk resultaat te halen.

Beleggingen

Aankoop van vastgoedobjecten
Wij adviseren onze opdrachtgevers tijdens elke fase van het verwervingsproces met betrekking tot beleggingsobjecten en vastgoedportefeuilles. Dit heeft betrekking op o.a. de (technische) due diligence, onderhandelingen en tot de uiteindelijke verwerving.

Verder assisteren wij bij analyse van het vastgoed, toetsen marktgegevens als huurprijs en rendement en voeren van onderhandelingen in overleg met de opdrachtgever. Het uiteindelijke doel is de verwerving van het onroerend goed tegen de beste optimale voorwaarden.

Verkoop van vastgoedobjecten
Wij adviseren onze opdrachtgevers tijdens alle fasen van het verkoopproces van beleggingsobjecten en vastgoedportefeuilles. Van het samenstellen van het bidbook tot de uiteindelijke verkoop.

Meestal maken wij daarvoor een analyse van het commerciële vastgoed, coördineren (voor)onderzoeken, adviseren in de prijsstelling en overige voorwaarden en bepalen samen met de opdrachtgever de wijze van verkoop.

Consultancy

Onze consultancy wordt gevormd door een aantal diensten, waarvoor wij en/of onze partners de expertise in huis hebben:

Sale- and leaseback

Wij begeleiden eindgebruikers bij de mogelijkheid tot het verkopen en tegelijkertijd weer terug huren van onroerend goed. Hierbij spelen factoren als “off balance”, vrijkomend kapitaal, operationele kosten en ondernemingsstrategie een belangrijke rol.

Portfolioanalyses

Het doorlichten van bestaande vastgoedportefeuilles. Ons doel is identificatie van efficiency verbeteringen, door mogelijk samenvoegen of afstoten van bestaande huurvoorwaarden.

Investeringsanalyses

Het opstellen van financiële modellen voor investeringsbeslissingen binnen huisvestingsprojecten. Bijvoorbeeld Netto Contante Waardeberekeningen en operationele kostenadvisering.

Asset – Property management

Eurostone Real Estate wil zo veel mogelijk zelf contact blijven onderhouden met de  huurders, omdat ze de basis vormen voor een succesvolle investering. Wij kunnen een opmaat gemaakte property management diensten aanbieden voor cliënten en hen vervolgens ook ondersteunen in het optimaliseren van hun bestaande portefeuilles.